Obchodné podmienky

Účelom tohto webu je poskytnúť čo najširšie technické informácia o tovare dodávanom spoločnosťou PARAPETROL a.s. záujemcom o tento tovar a zákazníkom.

Zákazník v tomto webe nájde okrem názvu a popisu výrobku i ďalšie doplňujúce informácie ako napr. technické listy a vyhlásenia o parametroch.

Tento web neslúži ako internetový či zásielkový obchod, jedná sa o poskytovanie informácií o tovare zákazníkom.

Veľkoobchodné vzťahy ( to je keď zákazník nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti ) medzi spoločnosťou PARAPETROL  a zákazníkom sa riadia obchodným zákonníkom , zmluvnými obchodnými podmienkami a pri predaji minerálnych olejov i zákonom spotrebnej dani z minerálnych olejov.

Obchodné vzťahy medzi spoločnosťou PARAPETROL a.s. a  spotrebiteľom (fyzická osoba nakupujúca tovar nie v rámci svojej podnikateľskej činnosti). sa riadia občianským zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa zmluvnými obchodnými podmienkami a pri predaji minerálnych olejov i zákonom spotrebnej dani z minerálnych olejov.

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. 02/58272132.

Spotrebiteľské spory je možné riešiť alternatívne podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov . Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. 02/58272132.

 

© 2018 - 2023 parapetrol a.s. all rights reserved. developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x