OD 19.12.2020  MALOOBCHODNÁ ČINNOSŤ  PREVÁDZOK FIRMY PARAPETROL IBA AKO VÝDAJNÉ MIESTO 

VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ NIE JE OBMEDZENÝ


Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR  č.45 sa od 19.12.2020 uzatvárajú maloobchodné prevádzky. Zákaz sa nevzťahuje v zmysle §1 odsek 2.) písmeno h.) na výdajné miesto tovarov zakúpených na diaľku (pri dodržaní predpísaných opatrení) to je zakúpených prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky.

Na základe vyššie uvedeného sú prevádzky  firmy PARAPETROL od 19.12.2020 pre maloobchodný predaj  v prevádzke iba ako výdajné miesto.

Maloobchodní zákazníci si môžu tovar zakúpiť prostredníctvom nášho e-shopu 

www.bauteko.info a www.i-stavba.sk

telefonicky na telefóných číslach, ktoré nájdete v tomto webe v sekcii

KONTAKTY - ZOZNAM PREVÁDZOK.

Zakúpený tovar Vám bude vydaný v našich prevádzkach.


         Všetkým zákazníkom ako aj dodávateľom ďakujeme za spoluprácu v roku 2020 a želáme krásne a pohodové prežitie vianočných sviatkov a do nového roku pevné zdravie, šťastie a úspechy.

Zber opotrebovaných olejov

Odpadový olej je zaradený do „Osobitného prúdu odpadov“ podľa piatej časti Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Pôvodca odpadových olejov (ten u ktorých odpad vzniká) je povinný podľa §76  odsek 9 písmeno b.) Zákona č. 79/2015 Z.z. odpadové oleje odovzdať osobe oprávnenej na zber odpadových olejov.  

Firma PARAPETROL a.s.  je osobou oprávnenou na zber odpadových olejov na základe:

 • Rozhodnutia  Okresného úradu Nové Zámky č. OUNZ-OSZP-2016/17166-03-Kn zo   dňa 7.12.2016 pre okres Nové Zámky
 • Rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OUNR-OSZP1- 2017/007080 zo dňa 7.2.2017 pre oblasť celé Slovensko (mimo okres Nové Zámky)
 • Rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky č. OUNZ-OSZP-2016/17808-02-Kn zo dňa 14.12.2016 pre okres Nové Zámky

Tieto Rozhodnutia sú vydané  podľa  Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ( §135 odsek18).

Vyššie uvedenými rozhodnutiami sa udeľuje spoločnosti PARAPETROL a.s.  súhlas na nakladanie s  nebezpečným odpadom uvedeným vo vyhláške MŽP SR č.365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod číslom:

 • 120107 – minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
 • 120110 – syntetické rezné oleje
 • 130110 -  nechlórované minerálne hydraulické oleje
 • 130111 – syntetické hydraulické oleje
 • 130112 – biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
 • 130113 – iné hydraulické oleje
 • 130205 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130206 – syntetické  motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130207 - biologicky ľahko rozložiteľné syntetické  motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130208 – iné motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 130307 - nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
 • 130308 - syntetické izolačné a teplonosné oleje
 • 130309 - biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
 • 130310 – iné izolačné a teplonosné oleje

Pre zmluvných obchodných partnerov  vykonávame zber opotrebovaných olejov.

 

Späť k článkom

© 2018 parapetrol a.s. all rights reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x