Čistenie strojov a filtrácia olejov

Popis činnosti zariadenia na čistenie prevádzkových kvapalín

Princípom čistenia prevádzkových kvapalín na našich strojných zariadeniach je fyzikálno-chemická úprava: filtrácia, flotácia a sterilizácia, ktorou dôjde k čisteniu prevádzkových kvapalín, rezných emulzií, reznych olejov. Čistenie je realizované mobilným spôsobom -  in situ na adrese objednávateľa použitím sacích hubíc a vysokého tlaku, k čisteniu kovoobrábacích strojov, nádrží, zberných nádrží a sudov.

Spôsob čistenia

Prevádzková kvapalina /emulzia, olej/ sa prečerpá do stroja MKR SF 500 /s vnútorným objemom nádrže 500 l/, kde je vákuovo cez pásový filter zbavená hrubých nečistôt od priemeru 10 mikrónov /oterové kovy, triesky z obrábania, brúsne kaly, odumreté ložiská baktérií/. Tlakovou  prevádzkovou kvapalinou /v závislosti od čistenej kvapaliny/ je vyčistená pracovná plocha, trubkové rozvody a zberná nádoba /napr. vaňa, nádrž, kontajner, atď/. Odstránené nečistoty sú odsávaním a filtrovaním vákuovo separované cez vyššie uvedený filter. Prevádzková kvapalina je po zbavení mechanických nečistôt prečerpaná do čistej zbernej  nádoby. 

Následne je  vyváženým ponorným plavákom membránovým čerpadlom  cez kovový filter prečerpaná do stroja MKR TB 250, kde po spomalení prevádzkovej kvapaliny a následnej flotácii zbytkového oleja, dochádza k jeho separácií od prevádzkovej kvapaliny a odtečení do zberného zásobníka zbytkového oleja.

K likvidácií mikroorganizmov dochádza UV ožiarením, alebo pridaním sterilizátora do prevádzkovej kvapaliny, ktorá je spätne vrátená do  systému a pripravená  na opätovné použitie.

Zariadenia MKR sú vysoko výkonné, vybavené niekoľkými čistiacimi postupmi v jednom systéme, prístroj je vybavený vákuovou filtráciou na odstránenie nečistôt a triesok a jednotka pracuje ako vysokotlakový čistiaci systém.

Na vyžiadanie zašleme cenník služieb.

Späť k článkom

© 2018 - 2023 parapetrol a.s. all rights reserved. developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x