Total fluid management

 

Súčasná doba, ktorá je charakteristická celosvetovou globalizáciou trhu a výrobkov, zvyšuje požiadavky na špecializáciu výroby a služieb. Snaha obstáť v globálnej konkurencii núti výrobcov venovať všetko úsilie vývoju a vlastnej výrobe svojich produktov. Trendom je presun obslužných činností externým dodávateľom. Dodávateľsky sa nezaisťujú len bežné služby typu upratovania, účtovníctva či údržby, ale i služby veľmi úzko súvisiace s výrobným procesom. Tento trend sa obecne označuje „OUTSOURCING“.

Medzi outsourcingové služby patrí i služba „TOTAL FLUID MANAGMENT (TFM)“. Samotná služba TFM vznikla pred rokmi v USA v oblasti automobilového priemyslu a postupne sa rozšírila do všetkých odvetví priemyslu. TFM je súbor činností predstavujúcich komplexnú starostlivosť o olejové hospodárstvo a mazanie. V rámci služby TFM dodávateľská spoločnosť prostredníctvom vlastných zamestnancov a pomocou softvérového vybavenia zabezpečuje sledovanie maziva počas celého jeho životného cyklu, od vzniku požiadavky na mazivo, cez výber vhodného maziva, dodanie maziva na pracovisko, odborné naplnenie maziva do stroje a plynulé sledovanie zloženia a sledovanie vlastností maziva, až po jeho výmenu odvoz a likvidáciu, a to všetko v súlade so zákonmi a predpismi na ochranu životného prostredia. Pre užívateľov služby TFM to v konečnom dôsledku znamená optimalizáciu nákladov spojených s prevádzkovými kvapalinami a prenesenie zodpovednosti za starostlivosť o mazanie strojov a zariadení, ako aj o nakladanie s opotrebovanými olejmi na dodávateľskú firmu.

Základné výhody TFM:
-Dokonalý prehľad o spotrebe vedúci ku zníženiu materiálových nákladov
-Zníženie počtu vlastných zamestnancov vedúci ku zníženiu mzdových a režijných nákladov 
-Zníženie počtu dodávateľov
-Riešenie odpadového hospodárstva
-Predpokladaná úspora celkových nákladov na olejové hospodárstvo je cca 25 percent

Pri zavedení služby TFM sa obvykle postupuje v týchto krokoch: 
. Prezentácia služby a softvéru
. Dohoda o poskytnutí dôverných informácií
. Audit olejového hospodárstva
. Cenová ponuka 
. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby TFM
. Realizácia služby
. Spokojný zákazník

Je samozrejmosťou, že i spoločnosť PARAPETROL, a. s. , ako systémový dodávateľ technologických olejov a mazív pre priemyselné a poľnohospodárske podniky, v súlade s modernými trendami v oblasti olejového hospodárstva poskytuje službu „TOTAL FLUID MANAGMENT“. 

Späť k článkom

© 2018 - 2023 parapetrol a.s. all rights reserved. developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x