OD 19.12.2020  MALOOBCHODNÁ ČINNOSŤ  PREVÁDZOK FIRMY PARAPETROL IBA AKO VÝDAJNÉ MIESTO 

VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ NIE JE OBMEDZENÝ


Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR  č.45 sa od 19.12.2020 uzatvárajú maloobchodné prevádzky. Zákaz sa nevzťahuje v zmysle §1 odsek 2.) písmeno h.) na výdajné miesto tovarov zakúpených na diaľku (pri dodržaní predpísaných opatrení) to je zakúpených prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky.

Na základe vyššie uvedeného sú prevádzky  firmy PARAPETROL od 19.12.2020 pre maloobchodný predaj  v prevádzke iba ako výdajné miesto.

Maloobchodní zákazníci si môžu tovar zakúpiť prostredníctvom nášho e-shopu 

www.bauteko.info a www.i-stavba.sk

telefonicky na telefóných číslach, ktoré nájdete v tomto webe v sekcii

KONTAKTY - ZOZNAM PREVÁDZOK.

Zakúpený tovar Vám bude vydaný v našich prevádzkach.


         Všetkým zákazníkom ako aj dodávateľom ďakujeme za spoluprácu v roku 2020 a želáme krásne a pohodové prežitie vianočných sviatkov a do nového roku pevné zdravie, šťastie a úspechy.

Total fluid management

 

Súčasná doba, ktorá je charakteristická celosvetovou globalizáciou trhu a výrobkov, zvyšuje požiadavky na špecializáciu výroby a služieb. Snaha obstáť v globálnej konkurencii núti výrobcov venovať všetko úsilie vývoju a vlastnej výrobe svojich produktov. Trendom je presun obslužných činností externým dodávateľom. Dodávateľsky sa nezaisťujú len bežné služby typu upratovania, účtovníctva či údržby, ale i služby veľmi úzko súvisiace s výrobným procesom. Tento trend sa obecne označuje „OUTSOURCING“.

Medzi outsourcingové služby patrí i služba „TOTAL FLUID MANAGMENT (TFM)“. Samotná služba TFM vznikla pred rokmi v USA v oblasti automobilového priemyslu a postupne sa rozšírila do všetkých odvetví priemyslu. TFM je súbor činností predstavujúcich komplexnú starostlivosť o olejové hospodárstvo a mazanie. V rámci služby TFM dodávateľská spoločnosť prostredníctvom vlastných zamestnancov a pomocou softvérového vybavenia zabezpečuje sledovanie maziva počas celého jeho životného cyklu, od vzniku požiadavky na mazivo, cez výber vhodného maziva, dodanie maziva na pracovisko, odborné naplnenie maziva do stroje a plynulé sledovanie zloženia a sledovanie vlastností maziva, až po jeho výmenu odvoz a likvidáciu, a to všetko v súlade so zákonmi a predpismi na ochranu životného prostredia. Pre užívateľov služby TFM to v konečnom dôsledku znamená optimalizáciu nákladov spojených s prevádzkovými kvapalinami a prenesenie zodpovednosti za starostlivosť o mazanie strojov a zariadení, ako aj o nakladanie s opotrebovanými olejmi na dodávateľskú firmu.

Základné výhody TFM:
-Dokonalý prehľad o spotrebe vedúci ku zníženiu materiálových nákladov
-Zníženie počtu vlastných zamestnancov vedúci ku zníženiu mzdových a režijných nákladov 
-Zníženie počtu dodávateľov
-Riešenie odpadového hospodárstva
-Predpokladaná úspora celkových nákladov na olejové hospodárstvo je cca 25 percent

Pri zavedení služby TFM sa obvykle postupuje v týchto krokoch: 
. Prezentácia služby a softvéru
. Dohoda o poskytnutí dôverných informácií
. Audit olejového hospodárstva
. Cenová ponuka 
. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby TFM
. Realizácia služby
. Spokojný zákazník

Je samozrejmosťou, že i spoločnosť PARAPETROL, a. s. , ako systémový dodávateľ technologických olejov a mazív pre priemyselné a poľnohospodárske podniky, v súlade s modernými trendami v oblasti olejového hospodárstva poskytuje službu „TOTAL FLUID MANAGMENT“. 

Späť k článkom

© 2018 parapetrol a.s. all rights reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x